Vispārējā fiziskā sagatavotība bērniem - VFS Jūrmalā

Bērniem un jauniešiem augot, ir nepieciešams nodrošināt regulāras sportiskas aktivitātes. Svarīgi, lai nodarbības bērniem patiktu, tās būtu aizraujošas un ļautu ikvienam bērnam attīstīties un paaugstinat savu garīgas un fiziskās attīstības līmeni.

Jūrmalas boksa skola piedāvā 1 h garas vispusīgas fiziskās sagatavotības nodarbības, kas paredzētas dažāda vecuma un attīstības bērniem, ar mērķi stiprināt  savu veselību un uzlabot fiizisko stāvokli. 

Bērni izpilda dažādus vingrinājumus, spēlē spēles (tautas bumba, stafetes utt), apgūst koordinācijas un attīstošos vingrinājumus. Mācās ievērot kārtību un disciplīnu, cienīt treneri un treniņa biedrus.


JAUNĀKĀ GRUPA:

Nodarbībās piedalās 3-5 gadus veci bērni, kurās notiek vispārējā fiziskā sagatavotība, rotaļas un dažādas sporta spēles. Nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā.

VIDĒJĀ GRUPA

Nodarbībās piedalās 6 - 9 gadus veci bērni, kurās notiek vispārējā fiziskā sagatavotība un dažādu sporta veidu pamati. Nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā.

VECĀKĀ GRUPA

Nodarbībās piedalās 10 - 16 gadus veci bērni, kurās notiek vispārējā fiziskā sagatavotība, nostiprinot un attīstot svarīgākās muskuļu grupas. Nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā.

Vispārējā fiziskā sagatavotība bērniem - VFS JūrmalāVispārējā fiziskā sagatavotība bērniem - VFS JūrmalāVispārējā fiziskā sagatavotība bērniem - VFS Jūrmalā